Zaúčtovali sme už viac ako 100.000 účtovných dokladov.

Väčšinu našich klientov tvoria malí živnostníci či s.r.o.  V porfóliu máme viacero obchodov s potravinami, zmiešaným tovarom, reštaurácie, výkup odpadov. Každý rok nárazovo spracujeme cca 10-20 daňových priznaní, kedy sa s klientom vidíme iba 1x ročne. Pri celoročnej spolupráci, zabezpečujeme všeku komunikáciu s inštituciami ako daňový úrad, sociálna a zdravotné poisťovne my na naše náklady, poväčšine elektronickou formou. Čiže klienta nezaťažujeme behačkami po úradoch.

Účtovníctvu sa venujeme od 2002